Info Panel
You are here:   Home  /  'stjerner'  -  Page 2

Sjefen for den norske militærmisjon [1944.10.16]

Kommandotegn…

Oct 1944 Read More →

Kommandotegn – Hirdmarinen [1942.09.11]

Disrtiktfører…

Sep 1942 Read More →

Festningsartilleriets flagg [1907.06.01]

Generalmajor / “(…) kommandotegn for festningsartilleriet, nemlig  generalinspektørsflagg med  2 røde stjerner for generalløytnant og 1 rød stjerne for generalmajor (…) ” 1 Bratland, S. «En orientering om våre flagg» …

Jun 1907 Read More →

Admiralsflagg [1905.06.07]

Kommando- og rangflagg / Regjeringsresolusjon: “3. Forsvars-Departementet bemyndiges til at træffe de Bestemmelser om Forandring i alle Kommandotegn, som bliveer en nødvendig Følge af Orlogsflagets Forandring.”1 “I kommandotegn erstattes unionsmerket …

Jun 1905 Read More →

Admiralsflagg [1901.05.31]

Kommandotegn / “9. Norsk orlogsflag med: – 3 hvidestjerner for admiral, – 2 hvidestjerner for viceadmiral – 1 hvidestjerner for kontreadmiral i det røde felt under unionsmerket føres som kommandotegn …

May 1901 Read More →

Kommando- og rangflagg [1875.04.08]

Norges orlogsflagg (Admiraler) / “§1. Norsk Orlogsflag maa ikke føres af andre Fartøier end saadanne, som tilhøre den norske Krigsmagt eller ere forhyrede for dens Regning. §2. Unions gjøs anvendes: …

Apr 1875 Read More →

Flaggforslag [1821.05.04]

Norges handelsflagg (Falsen) /

May 1821 Read More →

Flaggforslag [1821.05.04]

Norges handelsflagg (Ukjent forslagsstiller) / Original i Stortinget • Egen tolkning: antipodes café 2021 (CC0)

May 1821 Read More →

Flagg- og lovforslag [1821.04.04]

Norges handelsflagg (Flaggkomité) / “Den §111. i Rigets Grundlov bestemmer: ‘Norge har Ret til at have sit eget Coffardieflag. Det Orlogsflag bliver et Unionsflag.’ Det er klart af disse forskjellige …

Apr 1821 Read More →