Info Panel
You are here:   Home  /  Norges Flaggforslag  /  Flaggforslag [1821.04.30]

Flaggforslag [1821.04.30]

“Odelstinget: Innstilling, datert 04/04, fra komiteen for handelsflagget, behandles etter nærmere oppslag. I mellomtiden skal de innkomne tegninger med forslag til det norske handelsflagg, betegnet med løpenummer, slås opp i forsamlingsværelset.”1
*“Forslagene som hadde numrene 4, 5, 9 og 17 mangler i Stortingets arkiv. Det er grunn til å tro at Kiellands firedelte flagg i blått og hvitt har vært ett av dem.
(…) Et annet kan være skipskaptein Sandes hvite skandinaviske kors på grønt felt.
(…) Et tredje som vi vet deltok i avstemningen, var sorenskriver Ingebrigt Knudtssøns forslag som var identisk med dannebrog, men med et blått felt med gult kors nærmest stangen. Det fjerde kan ha vært et forslag fra ‘nogle handlende i Skien’ som ble levert inn av stadskaptein Blom uten
at vi vet hvordan det så ut.”2

“Christian Magnus Falsen [38] var en norsk politiker og embetsmann. [Han] var jurist og den ledende representanten på Riksforsamlingen på Eidsvoll i april og mai 1814 for den gruppen som ble kalt «selvstendighetspartiet». (…) I 1821 ble han valgt som tingmann for Bergen og fungerte blant annet som visepresident og president. Men han ble nå etter hvert velvillig overfor kongen og avvisende overfor bøndene.” 2

Egen tolkning [ref.]: Forslagets tegning. antipodes café 2021 (CC0)

  1. Stortinget «[Det norske flagg] Kronologi» www.stortinget.no/ 2017
  2. Munksgaard, J.H. «Flagget, Et nasjonalt symbol blir til» s101. Utg. Vest-Agder-museet, Kristiansand, 2012.
  3. Mardal, M. «Christian M. Falsen» www.snl.no/ v21. Store Norske Leksikon. 2020.12

  1821  /  Norges Flaggforslag  /  Last Updated September 11, 2021 by antipodes café  /