Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Kommando- og rangflagg [1875.04.08]

Kommando- og rangflagg [1875.04.08]

Norges orlogsflagg (Admiraler) /

“§1. Norsk Orlogsflag maa ikke føres af andre Fartøier end saadanne, som tilhøre den norske Krigsmagt eller ere forhyrede for dens Regning.
§2. Unions gjøs anvendes: som Flag for de forenede Rigers Beskikninger og Konsuler hos fremmede Magter, som Gjøs paa Marinens Skibe i Havn, heist paa Flagstage i Forstevnen eller paa Bougsprydet.
(…) §8.1. Admiraler af alle Grader, som have Kommando over Flaade, Eskadre, Afdeling eller enkelt Orlogsfartøi, føre som Kommandotegn norsk Orlogsflag med 3 hvide Stjerner for Admiral, 2 for Viceadmiral, og 1 for Kontreadmiral, anbragte i det røde Feldt under Unionstegnet.”1

  1. «Salut-Reglement med Tillæg om Flage og Kommandotegn.» s25-ff. Trykt hos Carl C. Werner & Co. Christiania, 1875

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1875  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.04. av antipodes café  /  #: ,