Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Kommando- og rangflagg [1875.04.08]

Kommando- og rangflagg [1875.04.08]

Norges orlogsflagg (Høistbefalende for Marinen) /

“§1. Norsk Orlogsflag maa ikke føres af andre Fartøier end saadanne, som tilhøre den norske Krigsmagt eller ere forhyrede for dens Regning.
§2. Unions gjøs anvendes: som Flag for de forenede Rigers Beskikninger og Konsuler hos fremmede Magter, som Gjøs paa Marinens Skibe i Havn, heist paa Flagstage i Forstevnen eller paa Bougsprydet.
(…) §7. Den Høistbefalende for Marinen fører paa Stortoppen af det Orlogsfartøi, paa hvilket han i Tjenesten færdes, norsk Orlogsflag med 2 hvide Kommandostave i Kors i det røde Felt under Unionstegnet.”1

  1. «Salut-Reglement med Tillæg om Flage og Kommandotegn.» s25-ff. Trykt hos Carl C. Werner & Co. Christiania, 1875

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1875  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.04. av antipodes café  /