Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Norges handelsflagg [1827.03.31]

Norges handelsflagg [1827.03.31]

Forslag om adresse til Kongen /

Stortinget: “4) Repr. Bergaad Petersens Forslag om, at Storthinget, da Grundlovens Bestemmelse i §111. om Norges Flag ikke endu er bragt i Udøvelse paa en med Rigets Selvstændighed, Ære og Værdighed overeensstemmende Maade, ville i en Adresse til Hans Majestæt Kongen fremsætte fuldstændig Forklaring, saavel angaaende hvad der med Hensyn til Tractaten eller Fredsfordraget, indgaaet i Stettin Aar 1570, som til Underhandling med Barbareske-Staterne for Norges Riges Vedkommende, maate agtes fornødent at iagttage, tilligemed Anviisning af de Midler, som paa den meest hensigtssvarende Maade kunde lede til at opnaae det attraaede Maal.

(…) Nr.4 til Committeen angaaende afsluttede Tractater (…)”1

  1. Stortingsforhandlinger 1827, mars. s228.
  1827  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /