Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flagg- og lovforslag [1879.02.05]

Flagg- og lovforslag [1879.02.05]

Norges handelsflagg (Berner) /

“Redaktør af ‘Dagbladet’ H. E. Berner har for det nu samlede Odelsthing fremsat et Lovforlag om Flaget og Hærens Faner. Dette Forslag er vedtaget af Storthingsrepræsentanterne F. Sverdrup,
Ole S. Welde, S Wennberg,  Hjalmar Løberg, H. Konow,  I. Olaffen, G. Lleland,  O. Hjelmstad, og P. Soelberg. Lovforslaget indeholder tre Paragrafer nemlig:

  • §1. [Handelsflagget av 1821]
  • §2. [Orlogsflagget av1844] dog saaledes, at i det norske Flag et af Trianglerne med det norske Farver anbringes nærmest Stangen.
  • §3. Hærens Troppeafdelingers Fane er et høirødt Flag, hvori er afbildet en opreist, fremadskridende, gylden Løve med løftet Øxe. ”1
  1. Berner, H.E. Forslag sitert i «Flagsagen» Det Norske Landsflag af 1821 s1-f. Jensens Bogtrykkeri. Kristiania, 1879

• Egen tolkning: antipodes café. 2021 (CC0)

  1879  /  Historie, Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert 2021.10.04. av antipodes café  /  #: ,