Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag [1821.04.30]

Flaggforslag [1821.04.30]

“Innstilling, datert 4 april, fra komiteen for handelsflagget, behandles etter nærmere oppslag. I mellomtiden skal de innkomne tegninger med forslag til det norske handelsflagg, betegnet med løpenummer, slås opp i forsamlingsværelset.” 1 (Odelstinget 1821.04.30)

1 1821 og Forslag til flagg. Stortinget 2017

nr. 1 Stortingets flaggkomité
nr. 2  Frederik Meltzer
nr. 3  Frederik Meltzer

nr. 6 Ukjent forslagsstiller
nr. 7 Ukjent forslagsstiller
nr. 8 Christian Magnus Falsen (?)

nr. 10 Ukjent forslagsstiller
nr. 11. a –  Bergens Handels-, Haandverks- og Søfarts Commission (‘Bergenskommisjonen’)
nr. 11. b – “Alternativ B skulle være med i avstemningen.”
nr. 11.c – idem. “komiteen i utgangspunktet hadde foreslått alternativ C.”
nr. 12 Forslag fra borgerne i Grimstad (1821-02-20)
nr. 13 Forslag fra stortingsrepresentant Holst *
nr. 14 Forslag fra stortingsrepresentant Seip **
nr. 15 Forslag fra Christian Magnus Falsen
nr. 16 Forslag fra borgerne i Tønsberg

nr. 18 Ukjent forslagsstiller

“Stortingets flaggkomité ga opprinnelig sin støtte til forslaget fra Grimstad [nr. 12], men føyde til fem stjerner som skulle symbolisere de fem bispedømmene i Norge.” [nr. 1] 1

“Forslagene som hadde numrene 4, 5, 9 og 17 mangler i Stortingets arkiv.
Det er grunn til å tro at Kiellands firedelte flagg i blått og hvitt har vært ett av dem. Kiellands opprinnelige forslag fra høsten 1820 ble 26. februar 1821 foreslått både av Aall, Falsen og Peder Valentin Rosenkilde.
Den siste var representant for Stavanger by. Et annet kan være skipskaptein Sandes hvite skandinaviske kors på grønt felt. Sande foreslo dette flagget 13. mars, og det har trolig vært med under avstemningen.
Et tredje som vi vet deltok i avstemningen, var sorenskriver Ingebrigt Knudtssøns forslag som var identisk med dannebrog, men med et blått felt med gult kors nærmest stangen. Dette forslaget ble foreslått av ham selv i et brev til flaggkomiteen 28. mars.Det fjerde kan ha vært et forslag fra “nogle handlende i Skien” som ble levert inn av stadskaptein Blom uten at vi vet hvordan det så ut.” 2

2. Det norske flagget kunne fort sett annerledes ut Sverre Bjørstad Graff, abc nyheter, 2018
3. Flagget, Et nasjonalt symbol blir til. Jan Henrik Munksgaard. Vestagdermuseet, 2012

*. 
**. 

  1821  /  Historie, Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert 2021.09.25. av antipodes café  /