Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag [1883.08.18]

Flaggforslag [1883.08.18]

Norsk forening for lystseilas /

“(…) henved 60 norske Lystfartøier samlede paa Moss’s Havn, (…) [for] den endelige Stiftelse av ‘Norsk Forening for Lystseilas’. (…) ‘§8. Foreningens Flag er, forsaavidt Tilladelse hertil erholdes, det norske Orlogsflag med forgyldt Løve i hvidt firkantet Felt’ (…)”1

  1. Morgenbladet. s1. Christiania, 1883.08.21

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1883  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.04. av antipodes café  /  #: , , , ,