Info Panel
You are here:   Home  /  Norges Flaggforslag  /  Flaggforslag [1816.04]

Flaggforslag [1816.04]

“En leser som undertegner seg med navnet “Tønnes Fiskermand”, skriver at ‘Det er, efter min Formeening, ligegyldig hvad Coleur et Flag har; om dets Farver anbringes paa tværs, eller langs eller Kryds;(…)’ [*]. Men Tønnes ville ha et flagg som klart skilte seg fra alle andre nasjoners flagg. Han ville også ha et flagg som var forskjellig fra både det svenske og danske. Han foreslo at et nytt norsk flagg skulle deles vertikalt i to. Halvdelen nærmest stangen skulle være hvit, den resterende halvdelen grønn. På den hvite delen skulle det være et fjell med et tre og på den grønne delen et bilde av en fisk. I det øverste hjørne nærmest stangen skulle nordstjernen plasseres. På denne måten ville Tønnes gjennom flagget fortelle om landets næringsveier og den geografiske beliggenheten mot nord.”1
“I det hvite feltet burde det i mørkere farge males et fjell med et tre på, mens det på det grønne feltet burde males en fisk i en lys farge. (…) Som ytterligere argumentasjon for et slikt flagg kastet han frem et argument som slett ikke er uvanlig i norsk debatt:
‘(…) thi saasom rød, blaa og guul Farve almindelig ere kostbarere end allene grøn, saa vilde formentlig derves vindes Besparelse (…)’
Symbolikken i flagget skulle oppfattes slik at den hvite halvdel betegnet landets snødekte tilstand halve året, mens flaggets grønne halvdel betegnet de norske skogers og dalers farge i den andre halvdelen av året. Fjellet skulle fortelle fremmede om ‘Landets bjergfulde Situation’, mens treet og fisken viste hen på våre viktigste eksportprodukter. Tønnes Fiskermand la til at dersom man også ville anbringe en strålende nordstjerne nærmest flaggstangen, trode han flagget i det hele ville ta seg meget smukt ut.”2

  1. Munksgaard, J.H. in litt. 2015.02.
  2. Bratbak, B. «Grønt og grått – Nasjonalfargene i 1814» Årsberetning. s217-f. Utg. Museet. Oslo, 1989.

*Mimer, Abonnementavis. Christiansand, 1816.

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1816  /  Norges Flaggforslag  /  Last Updated May 9, 2021 by antipodes café  /