Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag [1816.04.20]

Flaggforslag [1816.04.20]

Norges handelsflagg (“Tønnes Fiskermand”) /

“Det er, efter min Formeening, ligegyldig hvad Coleur et Flag har; om dets Farver anbringes paa tværs, eller langs eller Kryds; kun maae samme være den Nation eiendommeligt, som det Skib er det, fra hvilken det vajer, ligesom det og bør være kjendeligt fra andre.
(…) Efterdi andre have nu skrevet saameget om Blaat og Guult, samt Rødt og Hvidt, saa vil jeg nu skrive om Hvidt og Grønt.
(…) 1. Det halve af Flaget nærmest ved Stangen, kunde være hvidt og det øvrigt halve, grønt.

  1. I det Hvilde kunde males: et Field hvorpå et træe, begge med mørk Farve og i det Grønne en Fisk, med lys Farve. Saaledes vilde vores Flag være kjendeligt i en temmelig Afstand, og Bekostningen vel ikke større en hvad den nu er; thi saasom rød, blaa og guul Farve almindelig ere kostbarere end allene grøn, saa vilde formeentlig derved vindes Besparelse. Et eller andet Symbolum har vel enhver Nations Regjering havt ved sit Flags, sit Banners Valg og Indretning, og vores kunde da være følgende: den hvide Halvden af Flagget betegner Norges sneeklædte Tilstand i det halve Aaret, og den grønne Halvdel vore Skoves og Dales Tilstand i det andet halve. Fieldet i den hvide Halvdeel af Flaget, kunde give fremmede en Forestilling om vort Lands bjergsulde Situation; Træet og Fisken derimod være et Tegn paa vore vigtigste Udforselsproducter; og ville man saa, i det øverste af Flaget, nærmest ved Stangen, anbringe en straalende Nordstjerne, til Beviis paa, at vi boe under den nordlige Himmelen, troer jeg samme i det Heele vilde tage sig meget smukt ud, og være mere betydende paa vort Norges Beliggenhed, Beskaffenhed og Natur, end nu, hvor en Løve, dem vi ingen have af, pryder den fjerde Deel af Flaget.”1
  1. “Tønnes Fiskermand” Mimer, Abonnementavis. Christiansand, 1816.04.20

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1816  /  Historie, Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: ,