Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Foreningsflagg [1932.08.19]

Foreningsflagg [1932.08.19]

Kongelig Norsk Seilforening /

“Det tillates ‘Kongelig Norsk Seilforening’ på sitt klubblokale på Bygdøy å heise det ved Kgl.Res. av 27/01/1906 for foreningens fartøier  fastsatte flagg.”1

  1. . «Norsk lovtidende» s491. Utg. Grøndahl. 1932

 

  1932  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.07. av antipodes café  /