Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Norges flagg [1814.04.12]

Norges flagg [1814.04.12]

Danske orlogsskip i Norge /

“Samtidig, som Sverige udstedte sin Erklæring om Blokade af de norske Kyster, havde Prinds Christian Frederik d. 12/04 1814 udgivet følgende Parolbefaling:
‘Idet jeg herved højtideligen erkjender Hs. Majestæt Kongen af Danmark Ejendomsret til de i Norges Havne nu værende Orlogsbrigger, hvilke ved Fredstraktaten til Kiel ej afstodes til Sverig, erklæres ligeledes, at denne til Norges Forsvar uundværlige Søstyrke indtil videre er taget i norsk Tjeneste og vil saaledes føre norsk Flag og Vimpel. De danskfødte Officierer og den danskfødte Besætning skulle snarest muligt overføres til deres Fædreneland.’”1

  1. Barstad, H.J.«Bergenhusiske nationale Skarpskytterbataljons Historie 1810-1817» Utg. Sørensen, S&J. s424. Riksarkivet. Oslo, 1914
  1814  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.21. av antipodes café  /