Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Norsk flagg [1814.04.12]

Norsk flagg [1814.04.12]

På dansk orlogsskip i Norge /

“Samtidig, som Sverige udstedte sin Erklæring om Blokade af de norske Kyster, havde Prinds Christian Frederik d. 12/04 1814 udgivet følgende Parolbefaling:
‘Idet jeg herved højtideligen erkjender Hs. Majestæt Kongen af Danmark Ejendomsret til de i Norges Havne nu værende Orlogsbrigger, hvilke ved Fredstraktaten til Kiel ej afstodes til Sverig, erklæres ligeledes, at denne til Norges Forsvar uundværlige Søstyrke indtil videre er taget i norsk Tjeneste og vil saaledes føre norsk Flag og Vimpel. De danskfødte Officierer og den danskfødte Besætning skulle snarest muligt overføres til deres Fædreneland.’” 1

  1. Barstad, H.J.«Bergenhusiske nationale Skarpskytterbataljons Historie 1810-1817» Utg. Sørensen, S&J. s424. Riksarkivet. Oslo, 1914.
  1814  /  History  /  Last Updated April 30, 2021 by antipodes café  /