Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Sjøforsvarssjefens flagg [rundt 1965]

Sjøforsvarssjefens flagg [rundt 1965]

 Kommando- og rangtegn/

“Forsvarsministeren, samt admiraler og generaler i visse stillinger, fører som
tegn orlogsflagget med et merke i øvre indre felt.”1

  1. «Håndbok for menige» s306. Utg. Sjøforsvaret. Oslo, 1965

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1965  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.09. av antipodes café  /  #: ,