Info Panel
You are here:   Home  /  UNF  /  «Endre» (installasjon) [2012.12.18 ]

«Endre» (installasjon) [2012.12.18 ]

Første skisser /

Utformingen av det norske flagget er definert ved lov. Et kors plassert i et rektangel med fastsatte proporsjoner [som det kristne korset horisontalt], og farger uttrykt med de subjektive “høirødt”, “mørkeblaat” og “hvid”.

Det er ganske tydelig når et flagg  er det norske. Men når er det ikke? Denne spente installasjonen utforsker i grensene til flaggets design, og viser en mengde endringer presentert som bannere der alle minner om det norske flagget, men ingen faktisk er det.

Uten å være et spesifikt flaggforslag for et framtidig Norge, en upartisk rettsstat som garanterer alle borgeres religions- og trosfrihet, avslører installasjonen muligheten for å ha et nasjonalt symbol knyttet til landets rike historie, men adskilt fra et av de mest særegne religiøse symbolene i verden.

  2012  /  UNF, Utforske  /  Sist oppdatert 2021.10.11. av antipodes café  /  #: