Info Panel
You are here:   Home  /  UNF  /  Memento [2013]

Memento [2013]

Like etter de fryktelige terrorangrepene i Norge 2011 gjennomført av en norsk etnonasjonalist,
blendet OSB-plater hundrevis av vinduer i Oslo, som et spontant hverdagslig minnesmerke.

I hver av seriens utstillinger dekkes et vindu i visningsrommet med plater fra disse ødelagte vinduene.

Vinduer tildekkes, som temporære løsninger ved plutselige skader, som etter et angrep, men også når åpenhet ikke er foretrukket, når en viss informasjon ikke bør synes, som lys, temperatur, lyd, tilgjengelighet eller sikt.
Vinduer og alle åpninger gjør den døde plass levende, og de beste tillater sirkulasjon i begge retninger. Vinduer kan også styrke det skjulte, selv om glasset ikke er knust.

Intervensjonen fremhever tiden det tar for hvert sår å gro og belyser behovet for dialog. Den er også en påminnelse om vinduet som forbinder institusjonen(e) med samfunnet og motsatt. Kanskje minner den om et behov for restrukturering eller nedbryting av gamle paradigmer for bygging av nye vinduer.

Vinduer “som feide bort fortielse og gir vei til eksponering og åpenhet. Oppmuntrer individualitet og erkjenner intersubjektivitet, overvinner grensene for enhet og fullstendighet. [Et vindu] som legger grunnlaget for en estetikk som tåler mangfold og motsetninger.”1

Memento” er et verk laget av antipodes café,
med all respekt for ofre og berørte.

  1. Hara, H. “Yukotai Theory” GA Architect #13, s33. 1968/1993
  2013  /  UNF, Utforske  /  Last Updated March 30, 2021 by antipodes café  /