Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  [1945.06.07]

[1945.06.07]

“Med Kongen tilbake i landet, var det klart for norske statsmakter å overta sivil myndighet fra de allierte.”1
“Sveriges Riksdag Tackar varmt før Stortingets hælsning paa Svenska flaggans dag samt uttalar sina bæsta (…)”2

  1. Stortinget. «1945.06.07 overtok norske statsmakter sivil myndighet i Norge» www.stortinget.no/ 2020
  2. Sveriges Riksdag til Stortinget. Telegram. 1945. Original i Stortingsarkivet.
  1945  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.08. av antipodes café  /