Info Panel
: : :   Home  /  Norges Flaggene  /  Norges Flagg – Alternativt [1814.07]

Norges Flagg – Alternativt [1814.07]

«7. At det Norske Flag bliver uforandret, eller og efter National Farven graat og grønt»1

“Det eksisterer ingen skriftlige kilder om hvorfor Christian Frederik foreslo et alternativt grått og grønt flagg. Men det er naturlig å anta at han hadde innsett at på lengre sikt ville det være uholdbart for Norge å ha et nasjonalflagg som var så likt det danske. Han må ha tenkt at i en fremtidig union med Sverige ville det være viktig å opptre med entydige og klare symboler som skilte Norge fra alle andre nasjoner. I denne situasjonen var det nærliggende for Christian Frederik å foreslå de fargene som regenten allerede i februar 1814 hadde bestemt skulle være de norske hoffarger.

Dette var de fargene som om våren og forsommeren i enkelte sammenhenger var forbundet med Norge, og de fargene som han selv hadde beskrevet som de nasjonale i begynnelsen av juni 1814, da han kunngjorde at den norske kokarden skulle være grå og grønn.

I det alternative grå og grønne flagget fra juli 1814 var bare fargene bestemt. Ingen ting var sagt om flaggets form og innhold. Vi vet ikke om Christian Frederik tenkte seg et korsflagg, et horisontalt eller vertikalt delt flagg eller andre løsninger. Det er tydelig at fargene var viktigere enn formen.

Når utformingen av flagget ikke er nevnt, er det naturlig å tro at Christian Frederik tenkte seg at det skulle være identisk med flagget fra februar, altså et korsflagg som det danske og svenske. Hadde han hatt andre forslag, ville han nok ha nevnt dem helt eksplisitt. Resultatet av dette forslaget var at Norge sto med to alternativer til nasjonalt flagg sommeren 1814. Det ene var det vedtatte flagget med løven fra februar. Det andre var det grå og grønne flaggforslaget fra juli. Disse to alternativene skulle i tiden fremover konkurrere om folkets gunst og bestemmes av et overordentlig storting som skulle endre Grunnloven slik at den ble tilpasset en svensk-norsk union.” 2

 1. Fredrik, Ch. “Forhandlingsprotokol ført i Regjeringsraadet og Statsraadet Marts til Decbr. 1814” s. 45. “Torsdagen og Fredagen d. 7de og 8de July 1814” J.Chr. Gundersen, Kristiania 1899.
 2. Munksgaard, J.H.: “Flagget, Et nasjonalt symbol blir” til.s.50, Vestagdermuseet, Kristiansand, 2012.

 • Tegning: antipodes café, 2020 (No copyright)
  • Proporsjoner? Dannebrog
  • Farge?
   • – “graat“:
    • Pantone 14-5002 TCX “Silver” (#A2A2A1)
   • – “grønt“:
    • PMS (Trykk) 355C (Heraldisk grønn)
    • PMS (Tekstil) “Forest Green” (egen tolkning)
    • R46 G67 B70 (Heimevernet)
“heraldiske grønn (PMS355)”,
Farge i bruk for bladene fra HVs logo og Filt (beret) Marinejeger (Sjøforsvaret uniformstegn del 2, 2013)
“Christian Frederik”
Senn, J.H.”Norske Nationale Klædesdragter” København, 1812-1815

“Heimevernet ble etablert i 1946. Etter hvert ble også HV i likhet med forsvars-grenene tildelt sin egen heraldiske farge. Man valgte grønn og dette ble stadfestet i 1991 da kong Olav V tildelte HV-distriktene sine første faner som alle var grønne.For å være med på linje med dagens grafiske fargespråk fikk HV i 2011 en ny profilfarge, PSM 445. Denne er dyp grønngrå og er tiltenkt en sentral rolle i den visuelle identiteten til HV.”
“Forsvarets visuelle profil” s.17 Utgave 4.0 31.05.2011

se uniform av 1808, Digitalt Museum

Ragna, H-L.: “Portrett av eidsvollsmann Georg Ulrich Wasmuth.“, 1814, Eidsvoll 1814
Pantone “Forest Green”
J.L.Lund. J.L.: “Christian Frederik” 1813, Eidsvoll 1814 (EM.00234)
  1814  /  Norges Flaggene, Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert: December 3, 2020 av antipodes café  /  Tagger: ,