Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Norges Flagg – Alternativt [1814.07.08]

Norges Flagg – Alternativt [1814.07.08]

“§7. At det Norske Flag bliver uforandret, eller og efter National Farven graat og grønt.” 1

“Det eksisterer ingen skriftlige kilder om hvorfor Christian Frederik foreslo et alternativt grått og grønt flagg. Men det er naturlig å anta at han hadde innsett at på lengre sikt ville det være uholdbart for Norge å ha et nasjonalflagg som var så likt det danske. Han må ha tenkt at i en fremtidig union med Sverige ville det være viktig å opptre med entydige og klare symboler som skilte Norge fra alle andre nasjoner. I denne situasjonen var det nærliggende for Christian Frederik å foreslå de fargene som regenten allerede i februar 1814 hadde bestemt skulle være de norske hoffarger.
(…) Når utformingen av flagget ikke er nevnt, er det naturlig å tro at Christian Frederik tenkte seg at det skulle være identisk med flagget fra februar, altså et korsflagg som det danske og svenske. Hadde han hatt andre forslag, ville han nok ha nevnt dem helt eksplisitt.
(…) Resultatet av dette forslaget var at Norge sto med to alternativer til nasjonalt flagg sommeren 1814.” 2

  1. Christian Frederik sitert i «Forhandlingsprotokol ført i Regjeringsraadet og Statsraadet Marts til Decbr. 1814» s45.
    Utg. Gundersen, J.C. Kristiania, 1899
  2. Munksgaard, J.H. «Flagget, Et nasjonalt symbol blir til» s 56-f. Utg. Vest-Agder-museet, Kristiansand, 2012
  1814  /  Historie, Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: