Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Foreningsflagg [1861.05.17]

Foreningsflagg [1861.05.17]

Norges handelsflagg med spuns  /

“Allerede 17. mai [1861] ble ‘Rakkestad Skydeselskab’ dannet.(…) skriver Christian Hansen i 1862: ‘Dette selskab bestær for en stor del av fattige gårdmannssønner, tjenestedrenger, husmenn og husmannssønner, blant hvilke man for en stor del har funnet de beste skyttere. Men disse er alminneligvis så fattige at de endog har ondt for at tilveiebringe de fornødne midler til rifler, ammunisjon og kontingent til selskapet kasse.’”1

1. Dehli, M. «Rakkestads historie» s105. Utg. Kommunen. Rakkestad, 1996

Se: Foto [cc by-sa] Ukjent. ca.1865-70. Oslo Museum OB.Z06949.

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1861  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.04. av antipodes café  /  #: