Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag [1814.10.29]

Flaggforslag [1814.10.29]

Norges flagg (Koren)

“At Norge beholder, og, naar og hvor det finder for godt, bruger sit eget National = Flag, med Ret til, naar og saa ofte det finder for godt, til Sikkerhed for Barbarerne, at bruge et for begge Rigerne oprettende sælleds Scandinavisk Flag –herved beholdt Natoinen sit Flag og dermed forbundne, ikke ubetydelige fortrinlige Fragt= Indtægter, og besparede, ved ikkun at tage partiel Andeel i Udgifterne til Søreøver= Staterne i Middelhavet.”

Stortingetforhandlinger 1814, nov. s.567

  1814  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.24. av antipodes café  /