Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Kronprinsflagget [1924.09.26]

Kronprinsflagget [1924.09.26]

Splittflagg /

Kgl. Resolusjon: “(…) Det flag som ved den norske resolusjon av 15/11 1905 er fastsadet flag som blir å benytte av H.K.H Kronprinsen og H.K.H Kronprinsessen skal være et høirødt flagg av samme størrelse som kongeflagget (altså forholdet mellem bredde og lengde som 5 til 7) men forsynt med et innsnitt i den høire (yttre) smalside utgjorende 1/7 av flaggets lengde og inneholdende i flaggets midte en opreist kronet gylden løve holdende i forlabbene en opløftet stridsøkse med gylent skaft og blad av sølv.”1

  1. Sitert i «Norsk Lovtidende» s291. Utg. Grøndahl. Kristiania, 1924
  1924  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.06. av antipodes café  /  #: , ,