Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  “Mandfolkavstemningen” [1905.08.13]

“Mandfolkavstemningen” [1905.08.13]

Om unionsoppløsning /

“13/08/1905 ble det for første gang arrangert folkeavstemning i Norden. Da stilte det norske folk –eller i hvert fall den mannlige og dermed stemmeberettigede delen av det– seg bak Stortingets erklæring fra 07/06 om at unionen med Sverige var oppløst. (…) Regjeringen Michelsen ba folket om støtte og fikk det svaret den forventet og forlangte. Valgdeltagelsen var på over 85%. 368.208 av de fremmøtte stemte ja til unionsoppløsningen. 184 personer stemte nei. Det tilsvarer en oppslutning om regjeringens linje på 99,95%. I våre dager ser vi sjelden slike valgresultater andre steder enn i strengt kontrollerte diktaturer.”1

  1. Steine, B.A. «Folkeavstemningen om unionsoppløsning i 1905» www.norgeshistorie.no/ 2015 [2020.11.02]

    Foto: Brosings samling. Strandgaten 89, Bergen, 1905.08.13 [se: «Endre» Bergen, 2021]
    Kilde: Avdeling for spesialsamlinger, University of Bergen Library.
  1905  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.05. av antipodes café  /