Info Panel
You are here:   Home  /  Norges Flaggene  /  Norges Flagg [1821-1844]

Norges Flagg [1821-1844]

1821.05.07 Proporsjonen bestemt
“Committeen, for at efterkomme denne Pligk, og opnaae muligste Nøiagtighed, har, ved at afpasse Dimensionerne af den fremsendre Tegning, og tillige at consulere Proponenten af dette Flag,
Hr. Consul Meltzer, samt endelig ved at eftersee Bestemmelserne i Forordningen af 11/07 1748, som angaer Dimensionerne af det forrige dansk-norske Flag, fundet følgende Form at være passende, hvilket ærbødigst indstilles til Odelsthinget, og at samme tager følgende Beslutning i Lovforslagets 1ste §.
Kongerigets Norges Coffaardieflag skal være et høirødt, og ved et retvinkler, mørkeblaat, af hvide Kanter indsluttet Kors, i fire Qvadrater afdeele Flag. Naar Flaggets Bredde ved Stangen eller Flaglinien sættes som Basis og Grund for Proportionen, skal dets Bredde forholde sig til Længden, som 16 til 22. Af Bredden skulle hver af de, Flagstangen eller Gaffelen, naar Flagget heises fra Mesanen, nærmeste tvende ligesidede Fiirekanter udgjøre 6/16, det blaae kors 2/16, og hver af de to hvide Kanter 1/16 Deel.
Af Langden skulle de tvende Fiirkanter nærmest Flagstangen eller Gaffelen udgjøre 6/22, det blaat Kors 2/22, og hver af de tvende hvide Kanter 1/22, samt de tvende ydre Fiirkanter 12/22 Dele.” 1

1748: 14:17 [ 6:2:6 ⁄ 6:2:9 ]
1821: 16:22 [ 6:1:2:1:6 ⁄ 6:1:2:1:12

1821.05.11 LOV FORSLAG
“Odelstinget: Tilleggsinnstilling, datert 07/05, ang. det norske handelsflaggets utseende. Innstilling, datert 11/05, fra Revisjonskomiteen ang. forslag til lov om flaggets utseende.” 2

1821.05.16
“Lagtinget: Odelstingets beslutning av 11/05 1821 ang. det norske handelsflaggets utseende .” 3

1821.06.19
“regjering innstilling om kgl. sanksjon av lovvedtaket.” 4

  1. Flaggkomité. Stortingsforhandlinger 1821, mai, s639-ff.
  2. Stortinget «Flaggloven: Kronologi – 1821» www.stortinget.no/ Sist oppdatert: 2017. (Se: s639-642. SA, vedlagt SEP 24.)
  3. Stortinget «Flaggloven: Kronologi – 1821» www.stortinget.no/ Sist oppdatert: 2017. (Se: s773. SA, vedlagt SEP 24.)
  4. Stortinget «Flaggloven: Kronologi – 1821» www.stortinget.no/ Sist oppdatert: 2017. (Se: Stortingsforhandlinger 1821, aug., s326–f.)
  1821  /  Norges Flaggene  /  Last Updated March 26, 2021 by antipodes café  /