Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Norges handelsflagg [1821.05.07]

Norges handelsflagg [1821.05.07]

Proporsjoner bestemt /

“Committeen, for at efterkomme denne Pligt, og opnaae muligste Nøiagtighed, har, ved at afpasse Dimensionerne af den fremsendte Tegning, og tillige at consulere Proponenten af dette Flag,
Hr. Consul Meltzer, samt endelig ved at eftersee Bestemmelserne i Forordningen af 11/07 1748, som angaer Dimensionerne af det forrige dansk-norske Flag, fundet følgende Form at være passende, hvilket ærbødigst indstilles til Odelsthinget, og at samme tager følgende Beslutning i Lovforslagets §1.
Kongeriget Norges Coffaardieflag skal være et høirødt, og ved et retvinkler, mørkeblaat, af hvide Kanter indsluttet Kors, i fire Qvadrater afdeele Flag. Naar Flaggets Bredde ved Stangen eller Flaglinien sættes som Basis og Grund for Proportionen, skal dets Bredde forholde sig til Længden, som 16 til 22. Af Bredden skulle hver af de, Flagstangen eller Gaffelen, naar Flagget heises fra Mesanen, nærmeste tvende ligesidede Fiirekanter udgjøre 6/16, det blaae kors 2/16, og hver af de to hvide Kanter 1/16 Deel. Af Langden skulle de tvende Fiirkanter nærmest Flagstangen eller Gaffelen udgjøre 6/22, det blaat Kors 2/22, og hver af de tvende hvide Kanter 1/22, samt de tvende ydre Fiirkanter 12/22 Dele.”1

1748: 14:17 [ 6:2:6 ⁄ 6:2:9 ]
1821: 16:22 [ 6:1:2:1:6 ⁄ 6:1:2:1:12

  1. Flaggkomité. Stortingsforhandlinger 1821, mai. s639-ff.

  1821  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: