Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  [1821.05.04]

[1821.05.04]

Odelstinget Kl.19:00: “Flag Tegningen Nr.3 (…) blev (med 40 Stemmer) antaget, og eenstemmig besluttet: denne Tegning tilsendes Comm., for at forandre §1. i Lovforslaget overeenstemmende med Samme. I Indstilingens §2. foreslaaer Comm., at det Norske Koffardie-Flag, naar det er erkjendt at Barbareskerne, bruges allevegne, men forinden ikke i de Farvande, hvor Tyrkisk Søpas behoves, hvilket censt. bifaldres.”1

Beslutninger [Enstemmig]: “§1. antages med Forbeholdenhed af at bestemme, hvilket af de foreslaade Flag der skulle være Norges Coffardieflag
[Ved 40 Stemmer]: Det foreslaade Flag, betegnet Nº3, antages som Norges Coffardieflag.”2

Kilde: Nygaard, K. «Hvorledes det norske flagg ble til» s24. Utg. Eide. Bergen, 1953.

  1. Morgenbladet. s2. 1821.05.07
  2. Stortingsforhandlinger 1821, mai. s534

Avstemningen

Forslag Nº3 – “40 av de 59 stortingsrepresentantene som var til stede, mente Meltzers utkast var det beste.”(1)(2)
Forslag Nº11.C – 9 eller 10 stemmer
Forslag fra Knudtssøns  – 3 stemmer
Forslag Nº8 – 1 eller 2 stemmer
Forslag Nº13 – 1 stemme
Forslag Nº14 – 1 stemme

  1821  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /