Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  [1821.05.04]

[1821.05.04]

Odelstinget Kl.7 E.m.: “Flag Tegningen No. 3 – rødt med hvidt Kors og et blaat Kors inden i det hvide – blev (med 40 Stemmer) antaget, og eenstemmig besluttet: denne Tegning tilsendes Comm., for at forandre §.1. i Lovforslaget overeenstemmende med Samme. I Indstilingens §.2. foreslaaer Comm., at det Norske Koffardie-Flag, naar det er erkjendt at Barbareskerne, bruges allevegne, men forinden ikke i de Farvande, hvor Tyrkisk Søpas behoves, hvilket censt. bifaldres.” 1

Beslutninger [Enstemmig]: “§1 antages med Forbeholdenhed af at bestemme, hvilket af de foreslaade Flag der skulle være Norges Coffardieflag
[Ved 40 Stemmer]: Det foreslaade Flag, betegnet Nº3, antages som Norges Coffardieflag.
[Eenstemmig]: Tegningen til Flaget Nº3 tilliges med Sagens Documenter tilbagesendes Indstillings Committeen, for nærmere at indkomme med Indstilling angaaende Flaggets Beskaffenhed og Formen af §1.” 2

Avstemningen

Forslag Nº3 – “40 av de 59 stortingsrepresentantene som var til stede, mente Meltzers utkast var det beste.”(1)(2)
Forslag Nº11.C – 9 eller 10 stemmer
Forslag fra Knudtssøns  – 3 stemmer
Forslag Nº8 – 1 eller 2 stemmer
Forslag Nº13 – 1 stemme
Forslag Nº14 – 1 stemme

Kilde: Nygaard, K. «Hvorledes det norske flagg ble til» s24. Utg. Eide. Bergen, 1953.

  1. Morgenbladet 1821.05.07. s2.
  2. Stortingsforhandlinger 1821, mai, s534.
  1821  /  Historie, Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert 2021.09.24. av antipodes café  /