Info Panel
You are here:   Home  /  Norges Flaggforslag  /  Stemt over flaggforslagene [1821.05.04]

Stemt over flaggforslagene [1821.05.04]

Forslag Nº3 – “40 av de 59 stortingsrepresentantene som var til stede, mente Meltzers utkast var det beste.”(1)(2)
Forslag Nº11.B – 9 eller 10 stemmer
Forslag fra Knudtssøns  – 3 stemmer
Forslag Nº8 – 1 eller 2 stemmer
Forslag Nº13 – 1 stemme
Forslag Nº14 – 1 stemme

1. Jan Henrik Munksgaard, Flagget, Et nasjonalt symbol blir til, Side 101. Vestagdermuseet, 2012.
2. Morgenbladet N127, Side 2. Oslo, 1821.05.07.

  1821  /  Norges Flaggforslag  /  Last Updated February 18, 2014 by  /