Info Panel
You are here:   Home  /  Den Norske løve  /  Heraldisk flagg [1318]

Heraldisk flagg [1318]

Ingebjørg Haakonsdatters segl /

“Det er vanskelig å slå sikkert fast hva som er det eldste norske flagget. Men det eldste vi kjenner til, er avbildet på hertuginne Ingebjørg Haakonsdatters segl fra 1318. Her ser vi riksvåpenets løve avbildet på et banner.” 1
“Dette banner ble også brukt på festninger og admiralskip. Det er på det rene at det banner var heist over Bergenhus i 1568 og over Akerhus så sent som i 1698 – alstå lenge etter Norge var blitt forent med Danmark.” 2
“Riktig nok representerte det gamle røde flagget med gul løve det territoriale området Norge. Men dette heraldiske flagget var kongens personlige eie og hans symbol på Norge. Løvesymbolet satte kongen inn på faner og bannere på lik linje med Islands stokkfisk og Holstens nesleblad. Dette banneret ble aldri noe alternativt flagg for Norge.” 3

Foto: Woodzing S, “Ingiburga of Norway & Sweden seal”, Wikimedia commons, 2018
Daneøks (basert på): Vlasatý, T. «Two-handed axes» Projektu Forlo˛g, 2020
Tegning: antipodes café, 2020 (CC0)
  1. Brinchman, Ch. «Norske konge sigiller og andre fyrste sigiller fra middelalderen» s 15. Kristiania, 1924
  2. Bratland, S. «En orientering om våre flagg» Redgjørelse for Den sentrale sjefsnemnd. FD. Sekretariatet. Ref: H/N 6264.61.SB.MF 1960.05.19
  3. Munksgaard, J.H. «Flagget, Et nasjonalt symbol blir til» s 32. Utg. Vest-Agder-museet, Kristiansand, 2012
  • Egen tolkning: antipodes café, 2020 (CC0)
  1318  /  Den Norske løve, Historie, Kongeflagg  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: , ,