Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Banner [1318] (egen tolkning)

Banner [1318] (egen tolkning)

“Det er vanskelig å slå sikkert fast hva som er det eldste norske flagget. Men det eldste vi kjenner til, er avbildet på hertuginne Ingebjørg Haakonsdatters (1301-1361) segl fra 1318. Her ser vi riksvåpenets løve avbildet på et banner. Dette motivet ble senere brukt av og til som flagg på skip og festninger. Flagget hadde en gull løve med sølv øks på rød bunn. Senere, fra 1600- og 1700-tallet, ble det vanlig å bruke Dannebrog også på norske festninger og krigsskip.” 1

Foto: Woodzing S, “Ingiburga of Norway & Sweden seal”, Wikimedia commons, 2018
Torsen, H. “Kong Haakon V Magnussöns Dobbeltsegl (1308-1318)”
Daneøks: Vlasaty, T. “Two-handed axes“. Tegning: antipodes café, 2020 (No copyright)
  1. Brinchman, Ch.:”Norske konge-sigiller og andre fyrste-sigiller fra middelalderen”, s. 15-17, 58. Kristiania, 1924.
  2. Storm, G.: “Norges gamle Vaaben, Farver og Flag“, s. 29, 35. Kristiania, 1894.
  • Banner: antipodes café, 2020 (CC0)
  1318  /  History  /  Last Updated February 16, 2021 by antipodes café  /  Tags: