Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Heraldisk flagg [1318]

Heraldisk flagg [1318]

Ingebjørg Haakonsdatters segl /

“Det er vanskelig å slå sikkert fast hva som er det eldste norske flagget. Men det eldste vi kjenner til, er avbildet på hertuginne Ingebjørg Haakonsdatters segl fra 1318. Her ser vi riksvåpenets løve avbildet på et banner. Dette motivet ble senere brukt av og til som flagg på skip og festninger.” 1
“Vårt første flagg var et heraldisk flagg, rødt med Den norske løve i gull. Det var egentlig kongeflagget, slik dette er i dag, men ble fra 1318 til år 1698 også brukt på festninger og fartøyer. Parallelt med dette ble også Dannebrog brukt av krigsmakten fra 1380 til 1814.” 2
“Riktig nok representerte det gamle røde flagget med gul løve det territoriale området Norge. Men dette heraldiske flagget var kongens personlige eie og hans symbol på Norge. Løvesymbolet satte kongen inn på faner og bannere på lik linje med Islands stokkfisk og Holstens nesleblad. Dette banneret ble aldri noe alternativt flagg for Norge.” 3

Foto: Woodzing S, “Ingiburga of Norway & Sweden seal”, Wikimedia commons, 2018
Torsen, H. “Kong Haakon V Magnussöns Dobbeltsegl (1308-1318)”
Daneøks: Vlasatý, T. «Two-handed axes» Projektu Forlo˛g, 2020. Tegning: antipodes café, 2020 (No copyright)
  1. Brinchman, Ch. «Norske konge-sigiller og andre fyrste-sigiller fra middelalderen» s 15. Kristiania, 1924.
  2. Forsvarets mediesenter: «Skikk og bruk» s 76, Forsvaret, Oslo, 2016
  3. Munksgaard, J.H. «Flagget, Et nasjonalt symbol blir til» s 32. Utg. Vest-Agder-museet, Kristiansand, 2012.
  • Egen tolkning: antipodes café, 2020 (CC0)
  1318  /  History  /  Last Updated April 16, 2021 by antipodes café  /  Tags: