Info Panel
You are here:   Home  /  Den Norske løve  /  Løve med øks

Løve med øks

“På et brev fra 12. mai 1292 henger et segl med en oppreist løve innrammet i et skjold. Dette er det best bevarte middelalderseglet med den norske løve som finnes i Norge. Dagens riksvåpen har denne løven som modell.

Løven er utstyrt med øks. Løven er symbol på herskermakt. Øksen er Hellig Olavs øks. Noen få eksemplarer av motivet finnes på beseglede kongebrev fra årene 1285‐1288 i utenlandske arkiv, men seglet på dokumentet fra 1292 viser det eldste bildet av den norske løven i norsk eie. Dokumentet er et vernebrev for kannikene ved domkirken i Stavanger, utstedt av Norges hertug Håkon Magnusson, den senere kong Håkon 5. Hertugen tok kannikene, deres sveiner, jordegods og løsøre i sitt vern. Sveinene skulle være fri for skatter og pålegg, og de skulle ikke delta i leidangsferd utenom når hertugen selv krevde dette til rikets tarv.(1)

“Seglet med den første norske løven er en viktig del av det heraldiske materialet som dannet grunnlag for utformingen av Riksvåpenet som ble tatt i bruk i 1937, og som fremdeles gjelder.”(2)

  1. Den første norske løve“, Riksarkivet og Statsarkivet.
  2. Norges første løve“, Riksarkivet og Statsarkivet.
  3. Foto: Odd Amundsen, Riksarkivetfra Riksarkivet, Am fasc. 27. nr. 1a

  1292  /  Den Norske løve  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: ,