Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Svenske flagg [1815.08.31]

Svenske flagg [1815.08.31]

På norske skip i fjernere farvann /


“(…)Ordning ved Proposition af 31/08 1815, der i sin Helhed var saalydende: ‘Paa det at norske Skibe, som seile paa Middelhavet, maate efter det sidst afholde Storthing Ønske indtil Videre kunne benytte det svenske Flag, har Hs. Kgl. Maj. ladet de fornødne svenske saakaldte tyrkiske Søpasse og Documenter oversende til Norge til Brug for deslige norske Skibe.’”1

  1. Stortingsefterretninger 1814–33. bd. 1. s410.
  1815  /  History  /  Last Updated May 26, 2021 by antipodes café  /