Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  [1825.09.16]

[1825.09.16]

Kgl. Resolusjon “forbud mot å heise det norske handelsflagget når et skip var kommet i havn i Middelhavet.”1
“Dette var allerede forhen ved en Skrivelse af 18/08 tilkjendegivet af Finants-Departementet.”2

  1. Stortinget «[Det norske flagg] Kronologi» www.stortinget.no/ 2017
  2. «Samling af Love, (…)» s594. Utg. Guldberg & Dzwonkowski. Christiania, 1837
  1825  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /