Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggføring [1625.05.08]

Flaggføring [1625.05.08]

Første regler /

“Den danske Orlogsflagføring var indtil 1625 ikke bundet af bestemte Regler, idet hver Admiral eller højere Officer førte Flag og Gjøs. (…) 1625 blev det tilladt, at alle Krigsskibe i Kamp maate føre Topflag, hvilket ellers var forbeholdt Flagmænd.” 1

“Kong Christian IV bestemmer, at splitflaget er forbeholdt kongen, orlogsflåden og de kongelige besiddelse.” 2

“Om Fægtning mod Fjenden. (…) §59. Ingen uden Admiralen maa føre Flag paa Stor-Toppen (‘Stor-Masten’) og Vice-Admiralen paa For-Toppen (‘Fokke–
Masten’) men, naar Fjenden søges, maa Enhver opsætte saa mange Flage, som han vil, og da er det tilladt at føre sit Flag ligesom Admiralen.” 3

  1. Thostrup C.B. «Under Dannebrog» s5-f. Utg. Marineforeningen, København, 1932.01
  2. Cruys-Bagger, S. «Sådan bruges Dannebrog» s10. Utg. Danmarks-Samfundet, Brøndby, 2007
  3. Christian IV «Krigsartikler» 1625.05.08 Sitert i Garde, H.G. «Efterretninger om den danske og norske Søemagt» II. s111. Kjøbenhavn, 1832
  1625  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.19. av antipodes café  /