Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Tollflagg [1797.02.01]

Tollflagg [1797.02.01]

Dannebrog Splittflagg med merke /

“Told-Forordningen (…) §95. Paa det at Forbrydelser imod Opsynsbetienterne destobedre kan forekommes, skal de til Foreviisning for enhver, som ikke kiender dem, være forsynede med et Skilt, hvori staaer Rigets Konge-Vaaben med Omskrift ‘Kongeligt Toldtegn’ Ligeledes skal de Betiente, som krydse ved Kysterne, eller i Fiordene, Havnene O. d., have et røde Flag med hvidt Kors, splittet for Enden, med Indskrift i Midten ‘kongeligt toldflag.’ Naar de forevise saadant Tegn, eller hidse saadant Flag, kan Undskyldning, med ikke at have kiendt dem, saa meget mindre antages.”1

“Det var en væsentlig, redaktionel forkortelse af de to forordninger fra 1778 og 1780, og flaget ændrede ved denne lejlighed både beskrivelse og navn fra
KONGELIG TOLD=FLAG til KONGELIGT TOLD-FLAG. Kransen nævntes heller ikke i teksten. Toldvæsenet var imidlertid ikke i tvivl om flagets udseende. Det var modellen fra 1778–1780 der brugtes.Denne vished kom klart til udtryk 1824, da Krydstoldvæsenet blev genoptaget i toldvæsenets eget regi. Nogle af de fartøjer, der skulle på krydstogt, var lejede handelsskibe og skulle naturligvis forsynes med udstyr til det specielle formål, det var med ting som råber, kikkert, vægt, jernsøger, toldsegl og toldflag. Hos Flag- og Kompasmager F.M. Weilbach fremstilledes et ‘Dansk Konge Flag’, bemalet med ordene KONGELIG TOLD FLAG omkredset af en laurbladkrans.”2

  1. Schou, J.H. «Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og aabne Breve (…)» s46. Utg. Møller. København, 1800.
  2. Petersen, H.M. «Kongelig Told-Flag – et eget og fra alle andre forskelligt flag» Zise, Toldhistorisk Tidskirft, Nr.2, 8 Årg. s.72-f. København, 1985
Egen tolkning fra tekst.

Egen tolkning: antipodes café, 2020 (CC0)

  1797  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: