Info Panel
You are here:   Home  /  UNF  /  Symposium. Oslo [2021.11.04]

Symposium. Oslo [2021.11.04]

Nasjonalsymboler og Sekularisering av Staten /


04. november 2021
kl. 17:00-19:00
Nasjonalbiblioteket, Store Auditorium 

GRATIS


I løpet av de senere årene har vi sett bevegelser i den norske stats sekularisering. Da statskirken opphørte i 2012 ble den i grunnloven videreført som Norges folkekirke, og fortsatt opprettholdes forholdet mellom den evangelisk lutherske kirke og staten i lovverket. Idealet om en sekulær stat, står i kontrast til det å ønske et sekulært samfunnsliv forøvrig, men hvilke endringer kan et stadig mer mangfoldig samfunn, der tros- og livssynsfriheten står sterkt, medføre også i den visuelle representasjonen av staten?

antipodes café inviterer til samtale for å se på hvordan sekulariseringsprosessene staten står i potensielt også kan påvirke statlig bruk av visuelle symboler.

Arrangementet er gratis og krever ingen påmelding.
Ønsker du å melde inn kommentarer på forhånd kan du gjøre det via info@antipodes.cafe

Arrangementet vil bli strømmet direkte på nb.no

Foredragsholdere og paneldeltakere:

Jan Oskar Engene
Statsviter og førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, der han var instituttleder 2017-2021. Han har vært redaktør for tidsskriftet Nordisk Flaggkontakt og skrevet om både norske og utenlandske flagg, samtidige så vel som historiske.

Jens Brun-Pedersen
Har studert sosiologi og historie ved UiO, og har lang og mangfoldig erfaring som journalist. Fram til i år var han pressesjef i Human-Etisk Forbund, og har deltatt i flere debatter vedrørende statsreligion og livssyn.

• SV: Nicholas Wilkinson
Har vært stortingsrepresentant for Akershus SV 2017-2021. I juni 2020 fremmet han forslag om å fullføre skillet mellom staten og Den norske kirke i Dokument 12:5 (2019-2020) på vegne av SV og Venstre. Han har vært aktiv både i Den norske kirke og i Oppegård Humanetisk Forbund i flere år.

———

Ref.:

nb.no
Grunnlovsforslag om endring i § 2, § 4, § 9, § 16, § 44, § 99 og tittel på kapittel B (om å fullføre skillet mellom staten og Den norske kirke) [2019–2020, Wilkinson, Breivik, Lerbrekk, Schytz].

  2021  /  UNF, Utforske  /  Sist oppdatert 2021.11.05. av antipodes café  /