Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Norsk handelsflagg [1837.01.20]

Norsk handelsflagg [1837.01.20]

Innstilling (Flaggkomité) /

Stortingsbeslutning: “Sagen, med samtlige tilhørende Bilage, oversendes den Kongelige norske Regjering med Anmodning om at Samme, efterat have anskillet de nærmere Underføgelser, den maate finde fornødne, vilde følge bevirket ophævet de Forbud, som indeholdes i de Kgl.Res. af 17/07 1821, 14/01 1822, 16/09 1825, og flere, om saadanne findes mod at norske Skibe i Farvande paa hiin Side Kap Finisterræ maae føre andet Flag end det ved Kgl.Res.af 14/01 1822 befalde, saaledes at norske Skibe, hvis Førere ikke foretrække at løse tyrkisk Søespas og at benytte det Flag, hvorunder svenske Skibe beseile heromhandlede Have, uhindret kunne, ogsaa i disse, som i alle andre Farvande, bruge de norske Koffardieflag, overeenstemmende med Grundlovens §111.’”1

  1. Stortingsforhandlinger 1837, jan. s585-619.
  1837  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.29. av antipodes café  /