Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggparade -London- [1943.12.27]

Flaggparade -London- [1943.12.27]

“Under Sjømannskirkens store juletrefest 3. juledag i Central Hall i London vakte en historisk flaggparade betydelig oppmerksomhet. Alle de norske flaggene helt fra middelalderens gyldne løve på rød duk til det nåverende rød-kvit-blå korsflagg ble båret frem for den store forsamling, mens medlemmer av Hærens, Marinens og Flyvåpenets kvinnekorps dannet æresvakt. De 14 flaggene som hver for seg representerte et avsnitt av Norges historie gav et mektig inntrykk av den kamp det norske folk har ført for sin frihet gjennom århundrer. ” 1

 

  1. [+bilder] “Norsk juletrefest i London” [cc by]Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0211)

 

  1943  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.08. av antipodes café  /