Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Kvensk flagg [2017.04.29]

Kvensk flagg [2017.04.29]

Vedtatt på landsstyremøtet for 2017 avholdt i Vadsø (med 17 delegater)/

“En viktig sak som ble drøftet her og som har pågått i mange år var flaggsaken, et eget kvensk flagg. Endelig ble flaggsaken vedtatt etter avstemming. Samme flagg som Kvenlandsforbundet og kvenene i Tornedalen har vedtatt. Forslaget fremsatt av Kåfjord Kvenforening.” 1

“—Vi ønsket å få en avgjørelse på flaggsaken, den har gått frem og tilbake lenge nå, sier nestleder i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniltto [NKF-RK], Trygg Jakola. Flagget har vært diskutert i mer enn ett tiår, og det overordna målet har vært å finne et felles flagg for hele det kvenske området, noe flere landsmøte- og landsstyremøtevedtak har slått fast.

– Flaggsaken har vært en vanskelig sak da det ligger mange følelser knyttet til et flagg, sier Huru.
Flagget som ble valgt vil bli et offisielt flagg i Norge. Fra før av er det tatt i bruk av kvener i både Sverige og Finland.” 2

  1. Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto «Vuosimeldingi Årsmelding 2016-2018» s.22. 2018.
  2. Monsen, H.N. «Nå kan flagget heises!» Ruijan Kaiku. www.ruijan-kaiku.no/ Tromsø, 2017.04.29
  2017  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.11. av antipodes café  /