Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Kvenflagget – vedtatt på landsstyremøtet (uoffisielt i Norge)

Kvenflagget – vedtatt på landsstyremøtet (uoffisielt i Norge)

“– Vi ønsket å få en avgjørelse på flaggsaken, den har gått frem og tilbake lenge nå, sier nestleder i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniltto, Trygg Jakola.

Flagget har vært diskutert i mer enn ett tiår, og det overordna målet har vært å finne et felles flagg for hele det kvenske området, noe flere landsmøte- og landsstyremøtevedtak har slått fast.

– Flaggsaken har vært en vanskelig sak da det ligger mange følelser knyttet til et flagg, sier Huru.

Flagget som ble valgt vil bli et offisielt flagg i Norge. Fra før av er det tatt i bruk av kvener i både Sverige og Finland.”(1)

1) Nå kan flagget heises!Ruijan Kaijusta 2017

  2017  /  History  /  Last Updated February 6, 2021 by antipodes café  /