Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Kvenflagget – ikke offentlig godkjent [2018.03]

Kvenflagget – ikke offentlig godkjent [2018.03]

“NKF-RK sendte en henvendelse om offentlig godkjenning av det kvenske flagget til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. [2018.01.15] ” 1

Kommunal-og moderniseringsdepartementet:  “I henhold til Lov om Norges flagg (flaggloven) skal det norske flagget favne alle som bor i Norge. Flaggloven innholder regler for bruk av det norske flagget, men det er lov for private å bruke andre flagg etter ønske. Kommunene kan også i noen sammenhenger flagge med andre flagg enn det norske og samiske og kommune- eller fylkesflagg. jf. Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.
Kvenlandsforbundet og andre står fritt til å brukke det kvenske flagget uten at det foreligger offentlig godkjening. Kommuner kan også bruke det kvenske flagget etter visse regler. Etter Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering er det derfor ikke nødvendig å gi slik offentlig godkjenning av det kvenske flagget som det bes om i henvendelsen av 15/01/2018.” 2

  1. Norske Kveners Forbund «Kvenflagget» www.kvener.no/ [Hentet: 2020.03]
  2. Solbjør, K. brev 18/346-3 «Vedrørende henvendelse om offentlig godkjenning av det kvenske flagget» Oslo, 2018.03.07
  2018  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.11. av antipodes café  /