Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Splittflagg: proporsjoner [1696.01.21]

Splittflagg: proporsjoner [1696.01.21]

“I 1696 blev splitflagets proportioner fastsat; de er senere blevet ændret. Det blev skik, at staten også på land flager med splitflag.” 1

“For at få ensartethed i den herskende mangfoldighed fastsattes 1696 nøjagtige forskrifter for orlogsflagets proportioner — ikke for dimensionerne, for de vekslede i høj grad. Det bestemtes, at korsets bredde skulle være 1/7 af flagets højde; de inderste felter (ved liget – den indsyede flagline) skulle være kvadrater med siden 3 gange korsets bredde, de yderste felter rektangler, hvis længde var 1 1/2 % gang kvadraternes sider; endelig skulle splitternes (tungernes) laengde være lig det øvrige flags længde” 2

“21 JAN 1696 — Første flagreglement for flåden. I dette bestemmes flagets indbyrdes proportioner, samt at brug af vimpler er forbeholdt flådens skibe. Denne sidste bestemmelse synes dog ikke at være blevet overholdt.” 3

“Den røde farve på den originale, godkente tegning er meget mørk, især set i forhold til de efterfølgende bestemmelser om flaget. Om det er tilfældigt vide ikke.”4

• Tegning: antipodes café, 2020 (CC0)

  1. Kjeldsen, E.H.: “Dannebrog” ver.29, Den Store Danske. 2020.05.29
  2. Henningsen, H.: «Dannebrog og flagføring til søs» s 29, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årbog, 1969.
  3. Balsved, J. “Historiske tidslinier: Flaget” navalhistory.dk
  4. Berg, H.C.:”Historien om Dannebrog” s. 21 Danmarks-Samfundet, 2019.

  1696  /  History  /  Last Updated February 16, 2021 by antipodes café  /