Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Dannebrog Splittflagg [1696.01.21]

Dannebrog Splittflagg [1696.01.21]

Proporsjoner fastsatt /

“Første flagreglement for flåden. I dette bestemmes flagets indbyrdes proportioner, samt at brug af vimpler er forbeholdt flådens skibe.” 1

“Det blev skik, at staten også påland flager med splitflag.” 2

“For at få ensartethed i den herskende mangfoldighed fastsattes 1696 nøjagtige forskrifter for orlogsflagets proportioner –ikke for dimensionerne, for de vekslede i høj grad. Det bestemtes, at korsets bredde skulle være 1/7 af flagets højde; de inderste felter (ved liget – den indsyede flagline) skulle være kvadrater med siden 3 gange korsets bredde, de yderste felter rektangler, hvis længde var 1 1/2 gang kvadraternes sider; endelig skulle splitternes laengde være lig det øvrige flags længde.” 3

  1. Balsved, J. «Flaget – Kronologisk oversigt over flagets historie» www.navalhistory.dk/ 2006.
  2. Kjeldsen, E.H. «Dannebrog» www.denstoredanske.lex.dk/Dannebrog/ v29. Den Store Danske, 2020.05.29.
  3. Henningsen, H.: «Dannebrog og flagføring til søs» s 29, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årbog, 1969.

• Egen tolkning: antipodes café, 2020 (CC0)

  1696  /  Historie, Orlogsflagg  /  Sist oppdatert 2021.10.04. av antipodes café  /  #: