Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Stuttflagg [1685]

Stuttflagg [1685]

I hertugdømmenes havnebyers skip /

“Da Christian V i 1684 havde inddraget den gottorpske del af Slesvig i riget, gav han 1685 befaling til samtlige stæder i hertugdømmet Slesvig, samt byerne Gliickstadt og Altona, at disse byers skibe i fremtiden skulle bruge ‘Unsere ungespaltene Flagge mit dem weissen Creutze’, altså stutflaget.” 1

“I Forordningen staar: ‘(dass Wir) für gut befunden dass insgemeine von allen unsern zur See trafiquirenden /:Glückstadt : / /:Altonaischen :/ : Schlewigschen Unterhanen Unsenere ungesplatene Flagge mit dem weissen Creutze hinfuhro gebrauchet werden solleʼ (…)” 2

  1. Henningsen, H. «Dannebrog og flagføring til søs» Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årbog, s26. 1969.
  2. Brun, H. «Dannebrog: og danske faner gennem tiderne» s194, Utg. Jespersens og Pios Forlag. København, 1949.
  1685  /  History  /  Last Updated April 16, 2021 by antipodes café  /