Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Dannebrog Stuttflagg [1685]

Dannebrog Stuttflagg [1685]

Hertugdømmenes havnebyers skip /

“Da Christian V i 1684 havde inddraget den gottorpske del af Slesvig i riget, gav han 1685 befaling til samtlige stæder i hertugdømmet Slesvig, samt byerne Gliickstadt og Altona, at disse byers skibe i fremtiden skulle bruge ‘Unsere ungespaltene Flagge mit dem weissen Creutze’, altså stutflaget.”1

“I Forordningen staar: ‘(dass Wir) für gut befunden dass insgemeine von allen unsern zur See trafiquirenden /: Glückstadt : /: Altonaischen :/: Schlewigschen Unterhanen Unsenere ungesplatene Flagge mit dem weissen Creutze hinfuhro gebrauchet werden solle’ (…)” 2

  1. Henningsen, H. «Dannebrog og flagføring til søs» Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årbog, s26. 1969.
  2. Brun, H. «Dannebrog: og danske faner gennem tiderne» s194, Utg. Jespersens og Pios Forlag. København, 1949.
  1685  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.20. av antipodes café  /