Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Dannebrog Splittflagg [1690.07.15]

Dannebrog Splittflagg [1690.07.15]

Forbudt for handelsskip I norden /

“Splittflagget var populært trolig fordi det buktet seg i vinden og gjorde mer av seg enn stuttflagget, men også fordi splitten med sin statlige og kongelige status ble symbol på noe gjevere enn det rektangulære flagget. Denne følelsen ble nok ikke mindre når de prestisjefylte private koffardiskipene som gikk til koloniene i Asia, Afrika og Amerika, etter plakaten av 1690 fikk tillatelse til å føre splittflagget når de seilte sør for Kapp Verde.” 1

  1. Munksgaard, J.H. «Flagget, Et nasjonalt symbol blir til» s 21. Utg. Vest-Agder-museet, Kristiansand, 2012
  1690  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.20. av antipodes café  /