Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Tollov- og flaggforslag [1836.12.03]

Tollov- og flaggforslag [1836.12.03]

(Odelstinget) /

BESLUTNING [Mot 15 Stemmer]: “Committeens Indstillings §35. bifaldes saaledes redigeret: Ligeledes skulle Toldvæsenets Fartøier, som krydse ved Kysterne eller i Fjordene, Havnene o.d.l., føre et særskildt Flag, aldeles ligt det norske Coffardie Flag med tilføiet Split [og Tunge] og med Indskrift: ‘Kongeligt Toldflag’.”1

  1. Stortingsforhandlinger 1836, des. s592-f.

  1836  /  Historie, Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert 2021.09.29. av antipodes café  /  #: ,