Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  [1899.12.15]

[1899.12.15]

“Flaggloven blir gjeldene. Det trefargede flagget heises på stortingsbygningen den siste møtedagen før jul.”1

Bjørnson, B. [i Bergen]: “der er Foraar i vort Hjerte. Et hurra for vort flag!” 2

  1. Stortinget «Flaggloven: Kronologi 1893-99» www.stortinget.no/ [oppdatert: 2017]
  2. Sogns Tidende. 1899.12.20

    Se Bjørnson, B. «Foraar i vort Hjerte» Bergen, 1899 (lenke)

 

  1899  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.04. av antipodes café  /