Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag (b) [1821]

Flaggforslag (b) [1821]

Norges handelsflagg (Bergens flaggkommisjon:
“Handels, Haandværks og Søfarts Commissionen”) /

“Bergenskommisjonen foreslo derfor tre alternative flagg som ble lagt frem med tegninger med navnene a, b og c.
(…) Kommisjonen gikk selv inn for alternativ c. I sin redegjørelse for flaggene fremhevet kommisjonen at korset hadde vært et viktig symbol for Norge i mange hundre år og at dette derfor måtte bli flaggenes hovedsymbol.” 1

  1. Munksgaard, J.H. «Flagget, Et nasjonalt symbol blir til» s 95-f. Utg. Vest-Agder-museet, Kristiansand, 2012

Original i Stortinget

Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1821  /  Historie, Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: , , , ,