Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag [1844]

Flaggforslag [1844]

Norges unionsflagg (Unionskomiteen) /

“(…) et alternativ var å sette det svenske flagget som unionsmerke i det norske og omvendt det norske flagget som merke i det svenske. Alternativet var fremme, men synes ikke å ha fått noen tilslutning, kansje ut fra en uvilje mot å plassere en forminsket utgave av eget lands flagg
i det andre landets.”332

  1. Grimnes, O.K. «Det Norske Flaggets historie» s85. Utg. Dreyers Forslag. Oslo, 2014

Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1844  /  Historie, Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert 2021.09.30. av antipodes café  /  #: ,