Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  [1821.08.18]

[1821.08.18]

“Commiteen kan ikke nægte, at den finder i den Maade, hvorpaa denne Resolution er meddelt, en Afvigelse fra den sædvanlige og i Grundloven nærmest foreskrevne Form, i der ikke en Hs. Majestæt underdaningen forelagt Lov naadigst er bleven sanctioneret, men en Resolution udfærdiget, der paabyder Lovens Iværksættelse, saaledes som den af Storthinget er bleven Hs. Majestæt foreslagt. (…) Den af Kongen umiddelbar givne og Storthinget meddeelte Resolution, og den offentlige Kundgjørelse, som er indført i Rigstidenden, maa betragtes som en factisk Sanction, og hvorvidt denne Sanction, der ved denne Leilighed ophæver en existerende Lov, og antager ligesom en provisorisk Anordnings Natur, kan ansees grundlovmæssig, og at tilfredsstille et længe ytret National Ønske, det vil vise sig ved den Kgl.Res. Følger, og dette er overhovedet en Undersøgelse, som den korte Tid for Thingets Forhandlinger ikke tillader Committeens Medlemmer med behørig Opmærksomhed at anstille, ligesaalidet som Storthinget self er istand til at foranstalte det Fornødne i den Henseende. Committeen troer saaledes, at denne Sag bør udsættes til næste Storthing.”1

  1. Stortingsforhandlinger 1821, aug. s330-ff.

Stortingsbeslutning [1821.08.19]: “de konstitusjonelle sider ved saken skulle utsettes til neste storting.”2

  1. Stortinget «[Det norske flagg] Kronologi» www.stortinget.no/ 2017

  1821  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /