Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Norges handelsflagg [1827.07.29]

Norges handelsflagg [1827.07.29]

Forslag om adresse til Kongen /

“ (…) indstilles ærbødigst til Storthinget at tage følgende Beslutninger:
1) I Anledning af Repræsentanten Bergraad Petersens den 30/03 d. A. fremsatte Forslag, angaaende Udfærdigelse af en Adresse til Hs. Majestæt med Hensyn til Norges Flag og til Underhandlinger med Barbareske-Staterne m. m. bliver paa nærværende Storthing intet intet videre at foretage.”1


Stortingsbeslutning [1821.08.03]: “ Committeens Indstilling bifaldes.”2

  1. Traktatkomiteen. Stortingsforhandlinger 1827, august. s12-ff.
  2. ibid. s16-f.
  1827  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /