Info Panel
You are here:   Home  /  Norges Flaggene  /  Splittflagg [1732.04.12 ]

Splittflagg [1732.04.12 ]

På det Asiatiske Kompagniskip /

“Allerede meget snart efter hans Tronbestigelse skete der Skridt hertil, og ved en Oktroj af 12/4 1732 stiftedes det saakaldte asiatiske Kompagni, der senere i Aarhundredet jom til at spille en saa vigtig Rolle i den danske Handels Historie (…) Kompagniets Skibe maatte føre Splitflag, der var fastat en Række Toldbegunstigelser og andre Friheder for at støtte dets Handel, og Kongen lovede, at ingen anden maatte faa Pas eller Tilladelse til at fare paa hin Side det gode Haabs Forbjerg.” 1

  1. Holm, E. «Danmark-Norges Historie fra den store nordiske Krigs Slutning til Rigernes Adskillelse: 1720-1814» s508-f. Kjøbenhavn, 1894.
  1732  /  Norges Flaggene  /  Last Updated April 17, 2021 by antipodes café  /