Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Riksbanner [1818.09.07]

Riksbanner [1818.09.07]

Carl III Johan /

“Da Carl XIV Johan besteg kronen i 1818 hersket det imidlertid fortsatt usikkerhet om hvorvidt kongen ville oppfylle Grunnlovens bestemmelse og la seg krone i Trondheim. Landet manglet dessuten regalier og det øvrige utstyr som en slik kroningsseremoni krevde. Stortinget tok spørsmålet opp, men før man rakk å ta en beslutning, hadde Carl Johan løst regaliespørsmålet på sin egen måte. For egne midler bekostet han de regalier og det utstyr som var nødvendig for å gjennomføre hans kroning i Norge, nemelig kongekrone, rikseple, septer, salvingshorn, rikssverd og riksbanner.
I Stortinget hersket det tvil om man kunne akseptere en slik løsning uten at det gikk ut over landets ære. Med knapt flertall vedtok man imidlertid å motta kongens gave. De regalier og det utstyr som senere kom til å bli nødvendige, bl.a. ved dronningkroningene, er blitt bekostet av den norske stat.”1

  1. Nidaros Domkirke «Kroninger og regalier» s40. Utg. NDRF. Trondheim, 1988

  1818  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.24. av antipodes café  /