Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Barneflaggtog [1889.05.17]

Barneflaggtog [1889.05.17]

Gutter og jenter /

“(…) Et Fremskridt er det nu ogsaa ved Folketogene iaar. Børnene er med. Ikke bare Gutterne, men ogsaa Jenterne. Det er bare i Bergen, at Smagutterne før har faat være med. Men der gjorde de smaa Piger med fine Flag ifjor et saa rørende Indstryk, at man nok ikke vil opgive denne smukke Festlighed igjen. (…) Det er ikke bare Gutterne, som skal lære sig til at glæde sig over sit Fædreland og Dets Frihed. Det skal Jenterne ogsaa. (…) Børnenes Flagtog – det er dog Dagens største Høitidelighed, det mest gribende ved hele Festen. Og dette Tog omfattes da med langt større Iver end de Voksnes Tog af selve Deltagerne, – og det har langt større Udbytte. At sløife Barnetoget, vilde være mere end en Feil, – det vilde være en Dumhed.
Nei, Børnetoget bør gaa med alle friske Flag i de smaa Barnehænder som en rød Strøm af vort Folks Hjerteblod. Og det bør være mere end dobbelt saa stort. Alle Smaajenterne bør være med.
Men de stakkars veslevoksne Smaagutter fra de Lærde Skoler, disse sørgelige, forkvaklede Børn, som generer sig ved at bære Flag, – de bør holde sig borte, de skjammer Toget ud.
Hvor pragtfuldt saa end Skolefanen er, det hjælper ikke. En Folk, som ikke bærer Flag, afbryder den vakre Flaglinje. En saadan farveløs Flæk i Togets friske Farver ser ud som en syg del af den unge Fylking. Hver med sit Flag bør de komme, Gutter og Jenter, glade og lykkelige: “Hurra– ah!!” (…)”1
“Ulykkestilfæ under Folketoget 17de Maj. Da Arbejdertoget kom opover Karl Johansgade, blev et lidet Barn traadt overende lidt ovenfor Storthinget og sørgelig molesteret. Nogle hosttaaende tog sig af det og fik et bragt hjem.”2

  1. Posten «Nær og Fjærn» s2. Skien, 1889.05.17
  2. Dagbladet. s1. Kristiania, 1889.05.18

    Bilde: Bloch, A.S.S. Oslo, 1889 Foto: [cc by] Oslo Museum JWC.175.
  1889  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.08. av antipodes café  /