Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Nasjonalfarge [1818.06.06]

Nasjonalfarge [1818.06.06]

Lovforslag (Flor, P.P.) /

“I begynnelsen av juni begynte en av Stortingets komiteer behandlingen av lovforslaget om fastsettelse av nasjonalfarge. Lovforslaget var ført i pennen av representanten krigsråd [Pierre Poumeau] Flor
fra Drammen: ‘Bestemmelse af
en Nationalfarve ved saadan Lov:
1.) at en vis Farve erklæres for Norges Nationalfarve,
2.) At denne Farve skal bruges i alle offentlige Forhold, saasom i Armeens og Embedsmændenes Uniformer o.s.v.
3.) At det, i private Forhold, staaer enhver norsk Borger frit for, ved Nationalfarvens Brug i sin Dragt, at ghøre sig kjendelig som saadan, eller at bære andre selvvalgte Farver.’” 1

  1. Bratbak, B. «Grønt og grått – nasjonalfargene i 1814» Norsk Sjøfartsmuseum, årsberetning, 1989. s.215-ff . Oslo, 1990

  1818  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.24. av antipodes café  /