Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flagglov [1842.08-20–09.16]

Flagglov [1842.08-20–09.16]

Innstilling (Konstitusjonskomiteen) /

Odelstingsbeslutning [1842.09.16]: “Saken (‘forslaget til lov om Norges flagg’) oversendes regjeringen med anmodning om at den må oversendes den nedsatte unionskomite.”1

  1. Stortinget «[Det norske flagg] Kronologi» www.stortinget.no/ 2017

  1842  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.30. av antipodes café  /