Info Panel
You are here:   Home  /  Den Norske løve  /  Kongeflagg [1815–1818]

Kongeflagg [1815–1818]

“På Karl XIV Johans tid vet vi att den kungliga flaggan var utformad på samma sätt [Unionsflaggan], men med tillägg av Stora riksvapnet i mitten över korset. Kanske fanns det under företrädarens tid en kunglig flagga med samma utformning, men i så fall med ett riksvapen med en annan hjärtsköld.” 1

  1. lackenberg, H. Statsheraldiker, Riksarkivet, Sverige. e-mail, 2021. [Fra korrespondansen knyttet til publikasjon]
Foto: Armémuseum. Stockholm, 2014. AM.010603.
“Livfana m/1815, Konungens liv- och hustrupper.” [det: riksvåpenet under Karl XIII]

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1815  /  Den Norske løve, History  /  Last Updated May 19, 2021 by antipodes café  /