Info Panel
You are here:   Home  /  'forslag'  -  Page 2

Flaggforslag [rundt.1889.08]

Norges flagg (Winger)* / “Undertegnede er ikke nogen absolut Beundrer af 17de Maifestlighederne, for saavidt de minder os altformeget om den politiske Ydmygelse, vi udsatte os for ved at indgaa …

Aug 1889 Read More →

Flaggforslag [1883.08.18]

Norsk forening for lystseilas / “(…) henved 60 norske Lystfartøier samlede paa Moss’s Havn, (…) [for] den endelige Stiftelse av ‘Norsk Forening for Lystseilas’. (…) ‘§8. Foreningens Flag er, forsaavidt …

Aug 1883 Read More →

Flagg- og lovforslag [1879.02.05]

Hærens fane (Berner) / “Redaktør af ‘Dagbladet’ H. E. Berner har for det nu samlede Odelsthing fremsat et Lovforlag om Flaget og Hærens Faner. Dette Forslag er vedtaget af Storthingsrepræsentanterne …

Feb 1879 Read More →

Flagg- og lovforslag [1879.02.05]

Norges orlogsflagg (Berner) / “Redaktør af ‘Dagbladet’ H. E. Berner har for det nu samlede Odelsthing fremsat et Lovforlag om Flaget og Hærens Faner. Dette Forslag er vedtaget af Storthingsrepræsentanterne …

Feb 1879 Read More →

Flagg- og lovforslag [1879.02.05]

Norges handelsflagg (Berner) / “Redaktør af ‘Dagbladet’ H. E. Berner har for det nu samlede Odelsthing fremsat et Lovforlag om Flaget og Hærens Faner. Dette Forslag er vedtaget af Storthingsrepræsentanterne …

Feb 1879 Read More →

Flaggforslag [1844]

Norges unionsflagg (Unionskomiteen) / “(…) et alternativ var å sette det svenske flagget som unionsmerke i det norske og omvendt det norske flagget som merke i det svenske. Alternativet var …

Mar 1844 Read More →

Flaggforslag [1842.08.06]

Norges losflagg (Helland) / “(…) Det norske Lodsflag, (…) bliver ligesom det norske Handelsflag, dog med den Forskjel, at Flagets omgives af en hvid Kant, hvis Bredde skal være = …

Aug 1842 Read More →

Flaggforslag [1842.08.06]

Norges postflagg (Helland) / “(…) Det norske Postflag bliver ligesom Orlogsflaget, dog med den Forskjel, at der i Flagets Midte anbringes en hvid Firkant med røde Bogstaver Ordet ‘Post.’”1 Sigholt, …

Aug 1842 Read More →

Flaggforslag [1842.08.06]

Norges tollflagg (Helland) / “(…) Det norske Toldflag bliver ligesom Orlogsflaget, dog med den Forskjel, at der i Flagets Midte anbringes en hvid Firkant med sorte Bogstaver Ordet ‘Told.’”1 Sigholt, …

Aug 1842 Read More →

Flaggforslag [1842.08.06]

Norges admiralsflagg (Helland) / “(…) Det norske Admiralsflag bliver ligesom den norske [Orlogsflaget, men forholdsvis mindre], dog med den Forskjel, at der istedetfor Unionsmærket, i Korsets Midte anbringes en hvid …

Aug 1842 Read More →